Beste Studenten,

Studenten aan Thomas More Kempen kunnen het academiejaar 2012-2013 sportief inzetten dankzij een gloednieuw sportprogramma. Met een sportkaart van 15 euro werk je budgetvriendelijk aan je conditie en ontspanning, in prima bereikbare sportaccomodaties. Het biedt je gratis toegang tot alle sporten binnen het sportprogramma van Thomas More.Kempen, en dit over alle departementen heen. Inderdaad, dit academiejaar kan je met je sportkaart toegang verkrijgen tot het sportprogramma van alle vestigingsplaatsen. Dit binnen de voorziene uren en rekening houdend met de interne reglementen.

Daarnaast worden gedurende het academiejaar tal van sportevents georganiseerd waaraan alle studenten vrijblijvend kunnen deelnemen. Dankzij de Thomas More sportkaart kunnen jullie voor deze activiteiten extra korting krijgen. Studenten die niet in het bezit zijn van een sportkaart betalen hiervoor het volledige bedrag.

Het aanschaffen van deze sportkaart brengt dus talrijke voordelen met zich mee! Vanaf de start van het academiejaar zijn ze verkrijgbaar op het secretariaat van uw campus.

Alvast een sportief en leerrijk jaar toegewenst!

Johan Rousseau – sportcoördinator STIP Thomas Mote Kempen – johan.rousseau@thomasmore.be